Skip to content

Blog

Perjuangan Nafkah Isteri

IKATAN perkahwinan yang termeterai bukan sekadar menghalalkan hubungan intim. Ikatan ini hadir bersama tanggungjawab. Dalam Surah al-Nisa 4:21 menggambarkan perkahwinan sebagai ‘mithaqan ghaliza’, satu perjanjian… Read More »Perjuangan Nafkah Isteri

Pengharaman Homoseksual

DALAM sebuah Hadis Riwayat al-Bukhari, Abu Abdullah Nu’man Basyir RA melaporkan Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas”. Dalam jurisprudens Islami,… Read More »Pengharaman Homoseksual